หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชม นิทรรศการงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ “ถักเส้นใยทอไออุ่น”

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"

หนาวนี้ยังไม่คลาย ขอเชิญผู้สนใจ ชื่นชมลวดลายงานศิลป์ ใน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”   ณ หอศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น” เป็นการแสดงงานศิลป์จากครอบครัวผู้รักในศิลปะ            เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นคุณตาไปสู่วัยเยาว์รุ่นหลานที่ชื่นชอบและหลงไหลในงานศิลปะ สร้างสรรค์และรวบรวมผลงานจนถูกนำมาจัดแสดงผลงานภายใต้ชื่องาน  “ถักเส้นใยทอไออุ่น” เริ่มเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2564 โดยมีพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. ตามกำหนดการนี้

กำหนดการนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”

วันศุกร์ที่ 8  มกราคม 2564 เวลา 17.30 น.  ณ หอศิลปวัฒนธรรม  ชั้น 3 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………………………………….

เวลา 16.30 น.                                -แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

-การแสดง

เวลา 17.30 น.                                -พิธีเปิดนิทรรศการ

              • พิธีกรกล่าวทักทายแขกผู้เข้าร่วมงาน
              • ประธาน(รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์)  กล่าวเปิดนิทรรศการ
              • สัมภาษณ์ ศิลปิน และผู้แสดงงาน  โดย นายธัญญา  ภักดี      (ผอ.กองบริหารงานกลาง)
              • บันทึกภาพร่วมกัน
              • เดินชมผลงานนิทรรศการ
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น"
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถักเส้นใยทอไออุ่น”

Scroll to Top