ยินดีกับนศ.สถาปัตย์ ได้รางวัลการประกวดผลงานนักศึกษา ในหัวข้อ “เบิ่งบ้านเฮา”

ขอแสดงความยินดีกับ  นายฐานชน บุผู , นางสาวณัฐนรี เฉิน , นายแสน แสนรังค์  , นายหฤษฎ์ น้าเจริญ และ นางสาว อัญฐิริมาภรณ์ พิรุณสุนทร นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษา ในหัวข้อ “เบิ่งบ้านเฮา”  ในงานสถาปนิกอีสาน”63″ เบิ่งบ้าน แลโขง” จ.นครพนม  ที่ผ่านมา  โดยมี รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล , รศ. กุลศรี ตั้งสกุล  และ  ผศ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ

คลิกชมวีดีโอปลงานการประกวด “เบิ่งบ้านเฮา”
https://fb.watch/2QTa5FlNW7/


ข้อมูล / ภาพประกอบ : Page กรรมาธิการสถาปนิก อีสาน
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top