วิทยุ มข. บริการชุมชน: เชิญเยาวชนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น

นายสมชาติ ชัยอยุทธ์  ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 พร้อมด้วย กลุ่มเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย นายเสน่ห์ ใจขาน นายพงศนาถ บุญงอก และ นายพีระวัส สุทธิประภา  ร่วมรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น  FM.103 MHz.    ในรายการ ผู้ร่วมรายการได้มาบอกเล่าถึงความสำเร็จของการเดินทางไปประกวด Street Dance ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง การประกวดครั้งนี้ทีมเยาวชนได้ไปในนามของจังหวัดขอนแก่น โดยนำเอาอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นไปนำเสนอผ่านการแสดง เช่น การแต่งกาย ท่าเต้น และท่วงทำนองดนตรี


นายพงศนาถ  บุญงอก หัวหน้าทีม กล่าวในรายการว่า การทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่น ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดพื้นที่ให้เยาวชนมารวมตัวกันทำในสิ่งที่ชอบและสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กลุ่มเพื่อนของเขาก็ใช้การเต้น B-BOY และการเต้น K-POP เป็นจุดร่วมในการรวมกลุ่ม โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาฝึกเต้น มีการสอนเต้นจากรุ่นพี่ให้รุ่นน้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  และได้เดินไปประกวดในเวทีระดับประเทศ จนได้รับรางวัลในหลายเวทีมาแล้วมากมาย สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและเกิดความภาคภูมิใจให้ตนเอง เป็นพลังให้วัยรุ่นอย่างพวกเขาอยากพัฒนาตนเองและทำเพื่อสังคมมากขึ้น ที่สำคัญไม่ทำให้อยากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถึงแม้เวลาที่มีปัญหาก็จะนึกถึงเพื่อนในกลุ่ม อยากมาเจอกันที่ชมรม มากกว่า

ด้านนายสมชาติ  ชัยอยุทธ์  ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 ได้กล่าวเสริมว่า การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะทำให้เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ผ่านกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น รำ ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ TO BE NUMBER ONE ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันในพระอุปถัมภ์ ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี            ทั้งนี้  หากผู้ปกครองท่านใดอยากให้บุตรหลานเข้าร่วมทำกิจกรรมดีๆกับชมรม TO BE NUMBER ONE  เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเปิดรับทั้งเด็กเล็กและเด็กโต ฝึกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้งด้านความคิด การแสดง  และการฝึกภาวะการเป็นผู้นำ  นอกจากนี้ ผู้ที่พบเห็นเยาวชน หรือ ผู้พิการ ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่นได้ โดยจะมีการช่วยเหลือตามความต้องการของรายบุคคล เช่น การฝึกอาชีพ หรือ การสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นต้น สามารถติดต่อได้ทางเพจเฟสบุ๊ค TO BE NUMBER ONE  เทศบาลนครขอนแก่น หรือที่ นายสมชาติ ชัยอยุทธ์  ประธานชุมชนสามเหลี่ยม 3 เทศบาลนครขอนแก่น โทร 095-4933329
                รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เป็นรายการที่ให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในชุมชน และเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 15.00-16.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. และ Live สดผ่านทาง Face book  KKU Radio สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ https://radio.kku.ac.th/   ติดต่อร่วมรายการได้ที่ คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง โทร 086-6545144 หรือ pchutinan@kku.ac.th ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวโดย ชุตินันท์ พันธ์จรุง
ขอบคุณภาพข่าวจาก เพจเฟสบุ๊ค TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครขอนแก่น

 

 

Scroll to Top