QHSC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก Global Hand Washing Day 2020 

152
QHSC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก Global Hand Washing Day 2020 

QHSC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก Global Hand Washing Day 2020

(วันที่16 ตค. 2563) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันล้างมือโลก – Global Hand Washing Day 2020 ที่คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดขึ้น ที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  โดยมีประชาชน รวมถึงผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อเป้าหมายรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ และโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 การล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นวิธีง่ายๆ มีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อย อีกทั้งเป็นมาตรการหลักในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาล และเพื่อลดจำนวนเชื้อโรค การแพร่เชื้อระหว่างผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้ร่วมสาธิตและแนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้กับผู้ร่วมงานได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย