มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี กับ ผบ.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร ในวาระดำรงตำแหน่งใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี กับ ผบ.มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร ในวาระดำรงตำแหน่งใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแสดงความยินดี กับพลตรีคณธัช ชนะกาญจน์ เนื่องในวาระที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณชุมพร พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดี แด่พลตรีคณธัช ชนะกาญจน์ เนื่องในวาระที่ท่าน ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น

ทั้งนี้ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร เป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันตลอดมา เราได้เข้าร่วมกิจกรรม กับมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ที่จัดขึ้นในทุกกิจกรรม หากมีกิจกรรมส่วนไหน ที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีเข้าร่วมอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มกำลัง”

Scroll to Top