มข. จัดงาน Digital Transformation 2020 ขับเคลื่อนดิจิทัลสู่การปรับตัวในวิถีใหม่หลังโควิด-19 พร้อม Production house เต็มรูปแบบ ด้วยความร่วมมือจากทั้งมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล นำโดย ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายฯ จัดงานสัมมนา Digital Transformation 2020 : KKU Virtual Town Hall ที่มีทั้งระบบออฟไลน์ (Seminar) และออนไลน์ (Webinar) ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องจำกัดที่นั่งในการเข้าร่วมภายในห้องสัมมนา ที่จำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และระบบออนไลน์ Webinar ด้วยโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,171 คน พร้อมทั้งระบบการ Live Stream ผ่าน Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยการทำงาน 2 ระบบ ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นั้น มีการบริหารจัดการขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งดูแลระบบ Webinar โดยสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย อ.ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการฯ
ทีม Production House โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  นำโดย ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร และเครือข่าย Digital Media จากทั่วทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ร่วมมือกันทั้งแรงกายและอุปกรณ์ พร้อมด้วยภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์และของรางวัลในการร่วมเล่นเกมส์
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักหอสมุด กองสื่อสารองค์กร กองบริหารงานกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้งานสัมมนาครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งประชาชนทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เพื่อก้าวสู่วิถีใหม่หลังโควิด-19
ข่าว : กมลพร อรรคฮาต
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร/ กมลพร อรรคฮาต
Scroll to Top