news.esankhonkaennews-“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

“มข.”เปิดชั้นเรียนระดับชาติ ปีที่ 17 พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดันขอนแก่นสู่ Smart city

 

สำนักข่าว  :      news.esankhonkaennews.com

URL  :    http://news.esankhonkaennews.com/2024/03/23/39117

วันที่เผยแพร่  :  23  Mar 2024

Scroll to Top