Smart City

นำร่อง SMART LIVING LAB ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ ขับเคลื่อนขอนแก่น SMART CITY นำร่อง SMART LIVING LAB ตามนโยบายขอนแก่น SMART CITY ทดสอบและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ สร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์และทำนาย

สำนักข่าว : facebook: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ …

นำร่อง SMART LIVING LAB ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ ขับเคลื่อนขอนแก่น SMART CITY นำร่อง SMART LIVING LAB ตามนโยบายขอนแก่น SMART CITY ทดสอบและส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ สร้างตัวแบบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ วิเคราะห์และทำนาย Read More »

  เปิดตัวแอพพิเคชั่นรับบริการรพ.ศรีนครินทร์

สำนักข่าว : nationtv URL :https://www.nationtv.tv/main/conten …

  เปิดตัวแอพพิเคชั่นรับบริการรพ.ศรีนครินทร์ Read More »

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. ร่วมงานวันนักข่าว …

อธิการบดี มข.กล่าวถึงบทบาทงานวิชาการ เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น งานวันนักข่าว 64 Read More »