กรมการค้าต่างประเทศ บุกม.ขอนแก่น เปิดตัวการประกวด “AGRI PLUS AWARD 2024” โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและการสัมมนา AGRI PLUS AWARD 2024 : โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายดวงอาทิตย์ นิธุทัย รองอธิบดีฯ นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และบุคลากรกรมการค้าต่างประเทศ ตลอดจนวิทยากร ผู้ร่วมเสวนา ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ Meeting room 5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ภายในงานเริ่มต้นด้วยกิจกรรม การเสวนาในหัวข้อ The Future is Now : กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล” โดยผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเกษตรและนวัตกรรม ประกอบด้วย นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผล  รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน  นายทรงพล เนรกัณฐี นักรังสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์
และ นายสุรศักดิ์ ราชเพ็ง ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทวาหนุน
เพื่อสัมมนาในหัวข้อ “The Perfect Match: หลักการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ การสัมมนาในหัวข้อ “Sustainable Move: เทคนิคการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมอย่างไรให้ยั่งยืน” โดย ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ปิดท้ายด้วยการสัมมนาในหัวข้อ “Me & Marketing 6.0: แนวทางสินค้าเกษตรนวัตกรรมพิชิตผู้บริโภคและตลาดโลก” โดย นายทรงพล เนรกัณฐิ นักรังสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์
กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากลได้อย่างแท้จริง ภายใต้การประกวดสินค้า AGRI PLUS AWARD 2024 : โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล
ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม นักวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Agri Plus Award 2024” เพื่อเพิ่มโอกาสในขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โอกาสพิเศษนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ และการสัมมนารวมองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล “Agri Plus Award 2024”
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดโครงการ: https://drive.google.com/…/1x_DgUi…/view…
สมัครออนไลน์ • การประกวดสินค้า Agri Plus Award 2024: https://forms.gle/G7T9PSrXNgW86RjE8
ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน
Department of Foreign Trade at KKU to launch the “AGRI PLUS AWARD 2024” Project that creates added values to innovative agri-products to reach international market

Scroll to Top