เดย์แคร์ คณะพยาบาลฯ มข.ทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมพัฒนาการ “หนูน้อยฟันน้ำนม”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อเวลา 08.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีไทย โดยมีผู้บริหาร คณะครู เด็ก ๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสวดมนต์ ไหว้พระ ทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป

ผศ.แก้วกาญจน์  เสือรัมย์  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 1-4 ปี ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากการตักบาตร ให้ได้สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง รับเป็นอีกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และชวนให้เด็ก ๆ ได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ตั้งเป้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง

 “กิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม คือ เด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเคลื่อนไหวทั้งไหว้ ย่อ หยิบของใส่บาตร ด้านจิตใจและอารมณ์ เด็ก ๆ ได้ฝึกการรอคอยเข้าแถว ได้รู้จักการให้ การเคารพ ส่วนด้านสังคมเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมกับคนต่างวัย และเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวได้สร้างช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกันอีกด้วย เพราะไม่เพียงแต่พ่อแม่และเด็กเท่านั้น แต่ทางศูนย์ฯ ยังเชิญปู่ย่า ตายายมาร่วมตักบาตรในวันนี้ด้วย”

ขณะที่ ด.ช. มหาสมุทร สิริภานุวัฒน์ หรือ เมอร์ลิค นักเรียนเตรียมอนุบาล ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  บอกว่า “ก่อนหน้านี้เคยใส่บาตรกับป๊ามาก่อน แต่วันนี้ได้ใส่บาตรกับเพื่อนสนุกมาก ได้ไหว้พระ ทำบุญ คิดว่าวันนี้จะได้บุญเยอะมาก กลับบ้านไปก็อยากจะไปใส่บาตรอีก”

ด้าน ดร.ศิริพร ลุนพรม ผู้ปกครองน้องพฤกษ์ นักเรียนเตรียมอนุบาล ศูนย์ความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  กล่าวว่า กิจกรรมนี้ดีมากเพราะทำให้เด็กได้รู้จักการทำบุญ ก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจคำว่าให้ แต่ยังไม่เข้าใจคำว่าทำทาน หรือทำบุญ ตักบาตร เมื่อชวนเด็กไปทำบุญที่วัดก็จะไม่ค่อยไป แต่ครั้งนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กสนใจ คิดว่าหลังจากนี้น้องก็จะสนใจและต้องการไปทำบุญตักบาตรอีกในภายหลัง

 “การที่เขาได้มาร่วมกิจกรรมนี้ ช่วยจรรโลงใจ และปลูกฝังความอ่อนโยนให้เขาได้อย่างดี ก็อยากจะให้จัดต่อไปเรื่อย ๆ ให้เขาค่อย ๆ ซึบซับวัฒนธรรมไทยที่ดีงามแบบนี้ต่อไป เพราะยุคนี้คุณพ่อ คุณแม่หลายคนก็มีเวลาน้อย อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือพาลูกไปทำบุญได้บ่อย ๆ กิจกรรมนี้ได้ทั้งทำบุญร่วมกันและให้เขาได้เข้าใจประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น”

 

 

Faculty of Nursing Daycare Center, KKU, makes merit to promote Thai culture and growth of “Milk Teeth Infants”

https://www.kku.ac.th/17585

Scroll to Top