news.esankhonkaennews-“มข.”จัดแถลงข่าว”โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

“มข.”จัดแถลงข่าว”โครงการจัดบริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน”

 

สำนักข่าว  :   news.esankhonkaennews.com

URL  :      http://news.esankhonkaennews.com/2024/01/23/37349

วันที่เผยแพร่  :  23 Jan 2024

Scroll to Top