มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 118 พบปะแลกเปลี่ยนร่วมพัฒนาสังคมร่วมกัน

มข. ขอบคุณเครือข่ายสภากาแฟสีหราช ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในงานมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชน KKU CSV ประจำปี 2566  พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมใหญ่ต้นปีหน้า ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 13 – 14 มกราคม 2567

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 118 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสัญญา กระจ่างศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 2 นายสันติ พันธุ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย  นายอำพร อ้มเถื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา พร้อมคณะเจ้าภาพการจัดงาน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ หอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 2

โดยผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า รับฟังการแนะนำหน่วยงานเจ้าภาพ ร่วมกิจกรรมสันทนาการ ชมการแสดงรำวง หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะเจ้าภาพการจัดงาน และกล่าวขอบคุณเครือข่ายสภากาแฟสีหราช ที่ได้ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้งานมหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชน KKU CSV ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น ประสบความสำเร็จ มีประชาชนเข้ารับบริการหลายพันคน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567

สำหรับการประชุมสภากาแฟสีหราช ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการช่วยเหลือ การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต

 

Scroll to Top