คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ Mr. Kimimasa Toshioka และ Mr. Masao Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Mr. Kimimasa Toshioka และ Mr. Masao Watanabe จากประเทศญี่ปุ่น และพาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอผู้ป่วย 5จ, สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (ACRO) และศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Japanese Pharmacists Visit Khon Kaen University for Insight into Thai Pharmacy

On August 25th, 2023, the Faculty of Pharmaceutical Sciences at Khon Kaen University welcomed two senior Japanese pharmacists, Mr. Kimimasa Toshioka and Mr. Masao Watanabe. Their visit aimed to observe the role of pharmacists in Thailand, taking them to Srinagarind Hospital’s 5E ward, the Academic Clinical Research Office (ACRO), the Special Medical Center (SMC), and the Faculty of Pharmaceutical Sciences’ pharmacy community. This visit deepened their understanding of pharmacy practices in Thailand.

.
ภาพ/ข่าว : หน่วยวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มข.

Scroll to Top