นศ. KKBS คว้ารางวัลครึ่งแสน จากเวทีประกวดสร้างแบรนด์ J-MAT Brand Planning Competition

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “ทีม Brand Planning กับหนุ่มตุ้งติ้งทั้งเป็ด” นักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด สมาชิกประกอบด้วย นายสกุลชัย ตันตระบัณฑิตย์ นางสาวจัสมินทร์ กอร์ เค้นท์ นายจิรพัฒน์ คำอินทร์ นาย ธนาทร ปินะพัง นายณัฐดนัย บุญก้อน นางสาวณัชชา อินพินิจ นายฐิติพงศ์ ปรีชากุล ภายใต้การดูแลของ ดร.นริสรา พาลุสุข อาจารย์ที่ปรึกษา ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ จากการแข่งขันโครงการ J-MAT Brand Planning Competition ครั้งที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยการแข่งขันจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด มีวัตุถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษานักสร้างแบรนด์แห่งอนาคตได้มาร่วมประลองความคิด เฟ้นหาไอเดียจากกลุ่มนิวเจนสร้างสรรค์ทิศทางแบรนด์ของไปรษณีย์ไทย ภายใต้โจทย์ “เปิดมุมมองคนรุ่นใหม่ ปั้นไปรษณีย์ไทยให้มากกว่าการส่ง” พร้อมแข่งขันในยุค Digital Disruption ในฐานะหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งแห่งชาติและแบรนด์มุ่งสู่การเป็น top of mind ของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้การแข่งขันมีนิสิตนักศึกษากว่า 175 ทีมทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน และตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย และผ่านการแข่งขัน จนถึงรอบประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายเพื่อนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top