มข. เจรจาความร่วมมือ 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง ณ อินโดนีเซีย ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก และดร. ศิริพร โทลา คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ณ เมืองยอกยาการ์ตา ได้แก่ Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) และ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ประกอบไปด้วย Rector, Vice Rector, Dean, Vice Dean, Director Head of Department และคณาจารย์ ในการเจรจาความร่วมมือในครั้งนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนำเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่พร้อมรับนักศึกษาต่างชาติ และโอกาสในการจัดทำหลักสูตรร่วมกันกับทั้ง 3 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและผลักดันให้ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง มีความร่วมมือที่ยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกไปพร้อมๆกัน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือเป็น Highlight ในครั้งนี้ คือการปาฐกถาพิเศษของศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Thai Community and Culture (Pre and Post COVID-19) แก่บุคลากรและนักศึกษา Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

KKU discusses collaboration with 3 famous universities in Indonesia

https://www.kku.ac.th/16081

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (UNJAYA)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
ข่าว: กองการต่างประเทศ
ภาพ: กองการต่างประเทศ/บัณฑิตวิทยาลัย
Scroll to Top