มข. ร่วมประชุมหารือ ร่วมกับ ร่วมกับอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และนางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมประชุมหารือกับ นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และหลักสูตร กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และลาตินอเมริกา แนวทางพัฒนาการแลกเปลี่ยน นักวิจัยกับ ม. ในทวีปอเมริกา สมาคมนักเรียนไทย ในสหรัฐอเมริกา

หลังจากนั้น นายเศรษฐพันธ์ กระจ่างวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่าย อว.) ได้เยี่ยมชม อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร่วมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์จากคณะต่างๆ โดยมีประเด็นหารือ อาทิ ธุรกิจ Start up ภายใต้การสนับสนุนของ มข. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สู่ Global Innovation ช่องทางแสวงหา ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเด็นความร่วมมือแลกเปลี่ยน Science Park และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ

Scroll to Top