มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข.จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข. จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มข. อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มข. จัดพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุ และบำเพ็ญกุศลทักษิณนุปทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) จากวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐาน ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล อธิการบดี ถือพานเครื่องทองน้อย  ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ถือแผ่นกราบบูชา  พร้อมด้วย ภริยาอธิการบดี คณะผู้บริหาร ศิษยานุศิษย์สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา และประชาชน จัดขบวนแห่อัญเชิญอัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) โดยขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุ ฯ ที่มีการตกแต่งอย่างงดงาม ได้เคลื่อนออกจากบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เวลา 17.00 น. ภายในขบวนประกอบด้วยขบวนป้าย  ขบวนธงไตรรงค์  ขบวนธงธรรมจักร  ขบวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 78  ทีมพยาบาล  ขบวนผ้าไตร ดอกไม้และเครื่องสักการะ  ราชรถรูป เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  ราชรถผาสารท อัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)  ขบวนตุงอิสาน  ขบวนศิษยานุศิษย์ นักศึกษา และประชาชน รวมกว่า 200 คน พร้อมมีผู้เข้าร่วมงานในพิธีอีกเป็นจำนวนมาก

 

      ขบวนอัญเชิญอัฐิธาตุ ฯ เคลื่อนถึงอาคารแก่นมอดินแดง ชั้น 1 เวลา 17.30 น. โดยก่อนเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนุปทาน ฯ เวลา 19.00 น. ผู้ร่วมพิธีมีการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจให้สงบนิ่ง 5 นาที หลังจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเข้าสู่พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณนุปทาน โดยพระมหาเถระ 10 รูป ซึ่งมีพระมหาบุญตา ชาตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเกาะทอง บ้านหนองเต่า ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประธานฝ่ายสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์  ภายหลังพิธีสวดเสร็จสิ้น เป็นการถวายผ้าไตรจำนวน 10 ชุด นำถวายโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถวายเครื่องไทยทาน 10 ชุด นำถวายโดย ศ.ดร.บุปผา โตภาคงาม ครูสมาธิรุ่นที่ 33 และถวายปัจจัย (ใบปวารณา) 10 ชุด นำโดย อ.คัมภีร์ ศรีดารา ตัวแทนรุ่น 38  หลังจากนั้น พระมหาบุญตา ชาตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเกาะทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา จนกระทั่งเวลา 20.09 น. เป็นพิธีบรรจุอัฐิธาตุ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถาบัน ฯ อัญเชิญอัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ขึ้นประดิษฐาน ณ บุษบก ชั้น 3 อาคารแก่นมอดินแดง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีบรรจุอัฐิธาตุ ฯ พระมหาเถระ 10 รูป ให้พรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จสิ้นพิธี โดยผู้มาร่วมงานได้รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ของว่างต่าง ๆ จากครูสมาธิ รุ่นที่ 30 จนถึง รุ่นที่ 48 ที่ร่วมใจกันมาออกโรงทานในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับอนุญาต สำหรับประดิษฐานอัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เนื่องด้วยในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ท่านมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธศาสนามาแต่เยาว์วัย และมีปณิธานแน่วแน่จะอุทิศตน เรื่องสมาธิ ด้วยเล็งเห็นว่า “สันติสุขของโลกจะเกิดได้ ต้องอาศัยสมาธิ” การทำสมาธิจึงควรทำให้เกิดขึ้นในชนทุกหมู่เหล่า ท่านจึงมุ่งเผยแผ่วิชาสมาธินี้ให้แพร่หลาย ด้วยการเปิดสอนวิชาสมาธิในนามสถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยเป็นหลักสูตรสมาธิที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มากกว่า 40 หลักสูตร แก่บุคคลากร และบุคคลทั่วไป อาทิ หลักสูตรครู สมาธิสมาธิชั้นสูง อุตมสาสมาธิ ญาณสาสมาธิ ชินนสาสมาธิ ฯลฯ จึงนับเป็นโอกาสอันดีและเป็นมงคลยิ่งที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มข. ได้จัดพิธีอัญเชิญพระอัฐิธาตุและบำเพ็ญกุศลทักษิณนุประทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม มาประดิษฐาน ณ บุษบก ชั้น 3 อาคารแก่นมอดินแดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ได้เข้ากราบสักการะ และปฏิบัติสมาธิ ต่อไป

ภาพ  :  อรรถพล  ฮามพงษ์  ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ

ข่าว  :   เบญจมาภรณ์  มามุข

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมตามลิ้งก์ : https://drive.google.com/drive/folders/144cZqBOFlfV2WZm0z0t8oRxncxmMxIrw 

Scroll to Top