มข. ต้อนรับ Counselor for Public Affairs สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ อธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานการต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Mr. Dick Custin, Counselor for Public Affairs และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และในระหว่างพบปะ ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ทุนการศึกษา และแนวทางการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ American Corner และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ยังให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “Sharing experience as a Diplomat” แก่นักศึกษา และคณาจารย์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ และได้มีโอกาสพบปะหารือผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกว่า 20 ฉบับ มีกิจกรรมความร่วมมือทางร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 139 กิจกรรม และมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริการ จำนวน 191 ราย

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

Scroll to Top