สำนักบริการวิชาการ ต่อยอดขนมจีนจิ้งหรีดกู่ทอง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศิลปะบนท้องนายกระดับอาชีพด้วยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

 
             สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมต่อยอดขนมจีนจิ้งหรีด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศิลปะบนท้องนายกระดับอาชีพด้วยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยืน วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อผลิตขนมจีนจิ้งหรีดอบแห้ง และการประกอบน้ำยาขนมจีนแบบเข้มข้น โดยมี ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ หรือ เชฟจาร์กัว ร้านสานแอนด์ไซ และ ดร.พงพันธุ์ ศรัทธาทิพย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร มีกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการ และชุมชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน
               นางดาหวัน ทะสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทอง กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ว่า “การจัดอบรมครั้งนี้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งเราทำขนมจีนจิ้งหรีดและน้ำยาขนมจีนอีก 5 ชนิด และในครั้งที่ 2 นี้ ต่อยอดเป็นการทำขนมจีนจิ้งหรีดอบแห้ง และทำน้ำยาขนมจีนแบบเข้มข้น เพื่อพัฒนาเป็นแพกเก็จจำหน่ายและเป็นของฝาก อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาอบรม เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพ อบต.กู่ทองจะทำตลาดช่วย ทั้งตลาดออนไลน์ และตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้สถานที่ข้าง ๆ อบต.”
           ดร.ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ บรรยายเทคนิคว่า “การทำเส้นขนมจีนแห้งจะแตกต่างจากเส้นสด เส้นแห้งจะมีแป้งมัน และแป้งถั่วเขียนเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้มีความเหนียว ส่วนเส้นสดจะมีแป้งข้าวจ้าวเยอะ และแนะนำรูปแบบการจัดร้านว่าควรจะโชว์หม้อ ขนมจีน ผัก มีป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่ในแหล่งชุมชน”
                หลังจากจัดการอบรมแล้วมีผู้สนใจเปิดร้านจำหน่าย จำนวน 2 คน คือ แม่เผือก ทองจะโปะ 48 หมู่ 16 ต.กู่ทอง และ แม่สะอาด โคตรสีวงษ์ 78 หมู่ 12 ต.กูทอง อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น
ภาพ/ข่าว : ศูนย์บริการสังคม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Office of Academic Service runs 2nd workshop on making cricket rice noodle (kanom Jeen), a field art project for sustainable occupation building

Scroll to Top