ม.ขอนแก่น จับมือ เอกชน ลุยโครงการ “ออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์” ปั้นคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง ดันขอนแก่น สู่ Hub of Talents ของประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ในการนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ (Origin Khon Kaen Valley) โดยมุ่งเน้น การร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกับสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตหรือนักศึกษามีคุณลักษณะตรงตามความต้องการขององค์กร และ ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน สนับสนุนโอกาสในการทำงาน กับบริษัทในเครือออริจิ้น และ ยกระดับทักษะความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแรงงานศักยภาพสูง Hub of Talents ของประเทศไทย

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจ และจากภาคธุรกิจสู่มหาวิทยาลัย ร่วมกันบ่มเพาะนักศึกษา รวมถึงบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำธุรกิจสตาทอัพ  ภายใต้การดำเนินโครงการ Origin khon kaen Valley  ที่คล้ายคลึงกับ ซิลิคอนวัลเลย์ของสหรัฐอเมริกา (แหล่งผลิตและบ่มเพาะนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก)  โดยรวบรวมคณะกลุ่มเป้าหมาย อาทิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  คณะสถาปัตยกรรม นำร่องหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะสามารถส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ฝึกทักษะประสบการณ์จาก “คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับหมื่นล้าน การบันทึกความร่วมมือนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้กับเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่จริง และต่อยอดผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นกลายเป็น  hub of talent  แหล่งบ่มเพาะแรงงานศักยภาพสูงของประเทศ ที่สามารถมีศักยภาพแข่งขันในระดับโลกได้ในที่สุด

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

“ประเทศจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งได้นั้น ต้องอาศัยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการช่วยขับเคลื่อน การติดอาวุธและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงเดินหน้าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และโครงการออริจิ้น-ขอนแก่น วัลเลย์ ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่บริษัทมีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ มข.ในการร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสในด้านต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศ” นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าว

KKU joins a private company to launch the “Origin-Khon Kaen Valley” project that prepares new-gen with high potential to promote Khon Kaen City as a national Hub of Talents

https://www.kku.ac.th/15834

Scroll to Top