สรุปข่าวเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565

ตลอดปีพุทธศักราช 2565 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” ภายใต้การบริหารงานยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่

ในฐานะองค์กรด้านการศึกษามหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายที่หล่อหลอมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และ ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปช่วยเหลือพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ซึ่งตลอดปี 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำกิจกรรม และ เผยแพร่เนื้อหาข่าวออกไปเป็นจำนวนมาก หลายโครงการ ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกเป็นวงกว้าง มีกระบวนการ มีองค์ความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้คน และ มีสื่อมวลชนคัดเลือกเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์ไปสื่อสารเผยแพร่ต่ออย่างกว้างขวาง จากข้างต้นสามารถสรุปประเด็นข่าวเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช 2565

https://th.kku.ac.th/124174/

 

มข.ผลงานวิจัยโดดเด่น ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อันดับ 4 ของประเทศ จาก ISC World University Rankings 2021

https://th.kku.ac.th/89232/

 

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จับมือนักศึกษา นำ Project “AI ตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช.

https://th.kku.ac.th/88686/

 

ฮือฮา ! ทีมนักวิจัย มข.พบ บึ้งสกุลใหม่ของโลก แหล่งอาศัยป่าไผ่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร

https://th.kku.ac.th/89963/

 

มข. ร่วม สหราชอาณาจักร ผนึก 9 มหา’ลัย สร้างเครือข่าย นักการศึกษา Citizen Inquiry

https://th.kku.ac.th/91573/?fbclid=IwAR3lYVRdFxt4c9VIBgyFtOZJTh9Lg2njtj03GZeQE6EL0cUPpgX8ikCjIIo

 

กล้องต้องพร้อม ! มข.เปิด “KKU Smart flower farm 2022” เนรมิตทุ่งดอกไม้หลากสีสันบนพื้นที่กว่า 13 ไร่

https://th.kku.ac.th/93433/

 

นศ.สถาปัตย์ นำตำนานความเชื่อพญานาค สู่งานกราฟิกดีไซน์นาฬิกา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

https://th.kku.ac.th/102489/

 

KKUIC The inspiring entertainment จุดประกายสื่อสร้างสรรค์ ปั้นเด็กยุคใหม่ใช้โซเชียลเป็น

https://th.kku.ac.th/97779/

 

มข.วิจัย “หมอลำ”  นำ soft power ผลักดัน เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน

https://th.kku.ac.th/105703/

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข. และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย

https://th.kku.ac.th/107275/

 

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

https://th.kku.ac.th/109735/

 

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง “การฟอกกาวและย้อมสีเส้นไหม” จากวัตถุดิบธรรมชาติในชุมชน ตามหลัก BCG model ในพื้นที่ ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

https://th.kku.ac.th/112354/

 

ร่วมยินดี ! 35 นักวิจัย มข. ขึ้นแท่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในระดับโลก

https://th.kku.ac.th/118292/

 

 

มข. พร้อมจัดสีฐานเฟส ฯ นำร่องเทศกาลลอยกระทงหลังโควิด สืบสานวัฒนธรรม ฟื้นเศรษฐกิจ ผุดไอเดียกระทงรังไหมเพื่อสิ่งแวดล้อม

https://th.kku.ac.th/118841/

 

อธิการบดี มข.ระดมน้ำใจชาว มอดินแดง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น

https://th.kku.ac.th/118479/

https://th.kku.ac.th/119057/

 

ครั้งแรกในอาเซียน นักวิจัย มข. สุดเจ๋ง ผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหิน กพร.เผยเตรียมดันไทยเป็นอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ครบวงจรพลังงานทางเลือกของโลก

https://th.kku.ac.th/120695/

 

KKU CSV มหกรรมบริการชุมชน สุดประทับใจ อิ่มเอมผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ

https://th.kku.ac.th/114559/

 

ครั้งแรกในไทย ! วิทยาลัยคอม ฯ มข. เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

https://th.kku.ac.th/122168/

 

 

 

 

 

Scroll to Top