LTic KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยน สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน

วันนี้ ( 16 สิงหาคม ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ( LTic KKU ) จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน และนิทรรศการการผลิตสื่อดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีบุคลากร เครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานกว่า 100 คน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/110330/

 

Scroll to Top