วัน: 17 สิงหาคม 2565

LTic KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยน สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน

วันนี้ ( 16 สิงหาคม ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์นวัตกรรมการเ …

LTic KKU จับมือเครื่อข่ายผลิตสื่อ จัดเวทีแลกเปลี่ยน สื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน Read More »

มข.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศ …

มข.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565 เปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชน Read More »

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ …

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มข. เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More »

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ห่วงใยสุขภาพประชาชน แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝน

   หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ  งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนคริ …

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ห่วงใยสุขภาพประชาชน แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อที่ต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝน Read More »

อลังการงานสร้าง โปงลางสินไซคว้าชัยถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย

วงโปงลางสินไซโชว์งดงามอลังการชุดการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลางช …

อลังการงานสร้าง โปงลางสินไซคว้าชัยถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณ …

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ Read More »

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ …

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย Read More »

Scroll to Top