มข.เปิดตัวผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่ นวัตกรรม AI ทางการแพทย์ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์

มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าว ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรค  “ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์” เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ผลลัพธ์ ที่ได้จากการวิจัย จะช่วยลดอัตราการวินิจฉัยโรคผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้จริง ขณะนี้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เริ่มนำร่อง ใช้ AI ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี  ทั้งนี้ทางทีมนักวิจัยยังได้ทำ web-based platform https://indie-ct.enit.kku.ac.th/ai/hipbonexV8/ โดยต่อไป ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมผู้วิจัยจะนำ platform นี้ไปใช้งานจริง ในโรงพยาบาลลูกข่าย 4 อำเภอ ใน จังหวัดขอนแก่นต่อไป

ติดตามรายการอื่น ๆ  KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :  https://www.youtube.com/@kkuchannel

TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu

Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/kkunews

Scroll to Top