เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(วันที่ 18กค 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน “Weaponize Your body self” ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ


วันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 5 แล้ว โดยวิทยากรจากหน่วยรักษาความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้และทักษะพื้นฐานการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกการป้องกันตัวจากการถูกทำร้าย คุกคาม หรือถูกทำให้รู้สึกตกอยู่ในอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่….

Scroll to Top