ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU

ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2565 กาลพฤกษ์ 3 ช่อ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษากาลพฤกษ์ช่อที่ 57 ช่อที่ 58 และช่อใหม่ล่าสุด ช่อที่ 59 ด้วยความอบอุ่นสุดหัวใจของกาลพฤกษ์ช่อเดิม “มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU”
ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU
ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 17.40 น. ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2565 “มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษากาลพฤกษ์ช่อที่ 57 ช่อที่ 58 และช่อใหม่ล่าสุด ช่อที่59 ด้วยความอบอุ่นสุดหัวใจของพี่ ๆ กาลพฤกษ์ช่อเดิม โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง

นายวุฒิไกร อิ่มถวิล นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ
นายวุฒิกร อิ่มถวิล นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ

     พิธีเริ่มจากนายวุฒิกร อิ่มถวิล นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการ ว่า เรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามขององค์การนักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ขอขอบคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ในการมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU”ประจำปี 2565 ในวันนี้ กิจกรรมวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่นจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านการร่วมร้องเพลงประจำสถาบันอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษากาลพฤกษ์ช่อใหม่ ที่พึ่งเข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ครับ จากนั้นยังมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหมู่คณะของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าด้วยกันเอง เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษากาลพฤกษ์ ช่อที่ 57 ช่อที่ 58 และช่อที่59 ซึ่งการร่วมกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมานั้นจะช่วยสร้างเสริมทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ สภาพแวดล้อมบริบทที่แตกต่างกันออกไปในรั้วมหาวิทยาลัยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมใคร่ขอเรียนท่านอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ“มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU”ประจำปี2565 ขอเรียนเชิญครับ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี

      หลังจากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวในพิธีเปิด ความว่า  เรียนท่านรองอธิการบดี ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองฯ ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนักศึกษารุ่นที่ 57 รุ่นที่ 58 รุ่นที่ 59 และแขกผู้มีเกียรติ กระผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU” ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นการมาพบกับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งที่ 3 ครับ วันแรกเราพบกันวันงานปฐมนิเทศ และครั้งที่สองก็คือมาพบตอนที่เราจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ วันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่ง ที่คณะผู้บริหารได้มาพบกันนะครับ วันนี้ก็มีท่านนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านมรกต พิธรัตน์ มาร่วมงานด้วย  ผมอยากใช้โอกาสนี้ชี้ให้เห็นก็คือ การที่นักศึกษาได้จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นระหว่างรุ่นหรือในรุ่นเดียวกัน เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความรักความผูกพัน เรามีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่ศิษย์เก่าได้รวมตัวกัน การที่เราจะอยู่ในสังคมไม่ว่าจะระหว่างที่เราเรียนหนังสือเมื่อจบไปทำงานแล้ว การมีคอนเน็กชั่นหรือการมีเครือข่ายการรู้จักเพื่อนร่วมอาชีพ เพื่อนต่างอาชีพ เพื่อนที่ทำงานในวงการต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะเกื้อหนุนในการทำงานของเราให้มีความสำเร็จ นอกจากนี้ทำให้เรามีสังคมเราจะได้รู้จักเพื่อนที่อยู่คณะต่างๆ อันนี้จะเป็นพลังสำคัญในการที่เราจะได้ใช้พลังเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระหว่างที่เราเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปแล้ว วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมขอชื่นชมกับ องค์การนักศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานที่จัดกิจกรรมการร้องเพลงซึ่งผมคิดว่า เพลงประจำสถาบันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็น สัญญลักษณ์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการที่ทำให้เราเป็นสังคมเป็นครอบครัวเดียวกันเราร้องเพลงสถาบันเดียวกัน เรามาร่วมกิจกรรมเวลาเรามีงานสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราคือ ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นชาวมอดินแดงเป็นรั้วสีอิฐ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ นั้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้พวกเราได้สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่รั้วสีอิฐ ชาวมอดินแดง โอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้จัดและขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบผลสำเร็จความจริงจะบอกว่าเป็นการเปิดงานก็ได้หรือจะบอกว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นงานก็ได้ เพราะว่าตอนปิดงานนั้นเราจะมีกิจกรรมที่ทรงคุณค่าก็คือการประดับช่อกาลพฤกษ์ ช่อที่ 57  58 59ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกแห่งบ้านแห่งนี้ รั้วมอดินแดงมหาวิทยาลัยขอนแก่น รั้วสีอิฐ ผมขอเปิดโครงการ “มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU”ประจำปี 2565 ณ บัดนี้ครับ ขอบคุณครับ

อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมบูม KKU
อธิการบดี ผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมบูม KKU

หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชมการแสดงชุด ร่มผกากาล จากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ การแสดงชุดขับขานบรรเลง บทเพลงมหาวิทยาลัยต้อนรับกาลพฤกษ์ช่อใหม่สู่รั้วสีอิฐ จากชมรมประสานเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน  เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพลงมอดินแดง เวลา 19.40 น. ขบวนต้อนรับนักศึกษาใหม่ ขบวนอันเชิญต้นสุวรรณกาลพฤกษ์และธงประจำรุ่น จากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้บริหาร ร่วมบูม KKU ต่อจากนั้น ดร.วันดี พลทองสถิตย์ ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปการแสดง กล่าวกลอนต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ต่อด้วย พิธีประดับช่อกาลพฤกษ์และมอบธงประจำรุ่น นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมร้องเพลงประจำสถาบัน และร่วมบูม KKU พิธีปิดโครงการ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU การแสดงจาก ดร.วันดี พลทองสถิตย์ ศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปการแสดง เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีใน เวลา 21.30 น.ด้วยความประทับใจทั้งกาลพฤกษ์ช่อเดิมและกาลพฤกษ์ช่อใหม่ ด้วยความอบอุ่นสุดหัวใจ ดังชื่อโครงการมาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU

พิธีประดับช่อกาลพฤกษ์
พิธีประดับช่อกาลพฤกษ์  

ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU            ม.ขอนแก่น รับน้องกาลพฤกษ์ อบอุ่นสุดหัวใจ มาเถิดมามุ่งสู่ชัย ร่วมใจ From KKU

ข่าว  : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์,ชายชาญ  หล้าดา,ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ,อรรถพล  ฮามพงษ์ [rl_gallery id=”105210″

 

 

Scroll to Top