KKU Education Transform

“Education Transformation” การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาและส่งมอบองค์ความรู้ที่ทันต่อความต้องการของสังคม

“Education Transformation” การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของมหา […]

“Education Transformation” การปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาและส่งมอบองค์ความรู้ที่ทันต่อความต้องการของสังคม Read More »

สถาบันอุดมศึกษาไทยสัมมนารับมือการเปลี่ยนผ่านสู่โลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักข่าว: สยามรัฐ URL: https://siamrath.co.th/n/205328 วันที

สถาบันอุดมศึกษาไทยสัมมนารับมือการเปลี่ยนผ่านสู่โลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต Read More »

Scroll to Top