“โคก หนอง นา โมเดลขั้นก้าวหน้า”

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย

สำนักข่าว : khaosod.co.th URL :  https://www.khaosod.co.th/pr …

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย Read More »

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย

สำนักข่าว : prachachat.net URL :  https://www.prachachat.net/ …

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย Read More »

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย

สำนักข่าว : matichon.co.th URL :  https://www.matichon.co.th/ …

“ทฤษฎีใหม่” ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทางรอดประชาชน-สังคมไทย Read More »

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช.

สำนักข่าว : thaipr.net URL :  https://www.thaipr.net/general/ …

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช. Read More »

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช.

สำนักข่าว : ryt9.com URL :  https://www.ryt9.com/s/prg/324174 …

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช. Read More »

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช.

สำนักข่าว : thailand4.com URL :  https://www.thailand4.com/th …

รร.วังใต้ เอาด้วย พช.สุราษฎร์ ลงพท.หารือจัดแสดงผ้าไทย-เผย สนใจ โคก หนอง นา พช. Read More »

พช. จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนการตรวจติดตาม “โคก หนอง นา พช.

สำนักข่าว: tcnewsstation.com URL :  http://www.tcnewsstation. …

พช. จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนการตรวจติดตาม “โคก หนอง นา พช. Read More »

อธิบดี พช. นำทีม เยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

สำนักข่าว : starsnews URL : https://www.starsnews.net/?p=9047 …

อธิบดี พช. นำทีม เยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” Read More »

อธิบดีพช. นำทีมเยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

สำนักข่าว : พิมพ์ไทย URL : https://www.thairnews.com/%e0%b8%a …

อธิบดีพช. นำทีมเยือนถิ่นแม่กลอง ลุยพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พัฒนาชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน Read More »

Scroll to Top