สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญชวนบุคลากรทุกค …

รีบสมัครก่อนครบจำนวน ! การออกแบบและโปรแกรม Self Driving Mobile Robot ขั้นต้น Read More »

สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

  สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนบุคลากร …

สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน Read More »

Scroll to Top