สํานักบริการวิชาการ มข. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน

 

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนบุคลากรทุกคณะหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตรระยะสั้น การทำโปรแกรม PLC (Siemens) S7-1200 และ TIA Portal ระดับพื้นฐาน เปิดรับสมัคร จํานวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,000.- บาท อบรมในวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง LAB ARIS ตึก EN15  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://kku.world/zch8x

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยี พบกับกิจกรรมนิทรรศการของนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเล่นเกมส์สนุกๆ พร้อมแจกของรางวัลอื่นๆมากมาย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี หัวข้อ หลักสูตร “เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรียนรู้ กับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยี หัวข้อ หลักสูตร “การบริหารจัดการอุตสาหกรรมเกษตร” (Agro-industral Management) เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้แล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

Scroll to Top