สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.4 : การสร้างรายได้จากการขายรูปที่สร้างโดย Generative AI

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.4 : การสร้างรายได้จากการขายรูปที่สร้างโดย Generative AI Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.3 : การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.3 : การตรวจสอบผลงานทางวิชาการที่เขียนโดยใช้ Generative AI Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.2 : การใช้ Generative AI สำหรับเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.2 : การใช้ Generative AI สำหรับเป็นผู้ช่วยนักวิจัย Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.1 : การใช้ ChatGPT, Alisa ChatBot และ Bing เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทั

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program the Series : Session2 EP.1 : การใช้ ChatGPT, Alisa ChatBot และ Bing เพื่อเป็นผู้ช่วยส่วนตัว Read More »

mgronline-มข. ฉลอง 60 ปี ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา

มข. ฉลอง 60 ปี ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเท

mgronline-มข. ฉลอง 60 ปี ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา Read More »

techsauce : มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล

สำนักข่าว : techsauce.co URL : https://techsauce.co/news/kku-

techsauce : มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพนักศึกษายุคดิจิทัล Read More »

มติชน (กรอบบ่าย) แวดวงการศึกษา : มข.เปิดคลินิก AI ช่วยนักวิจัย

มติชน (กรอบบ่าย) แวดวงการศึกษา : มข.เปิดคลินิก AI ช่วยนักวิจัย Read More »

อบรมหลักสูตร Prompt Engineering : การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมทักษะด้าน AI ให้บุคลากรแล

อบรมหลักสูตร Prompt Engineering : การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ Read More »

มข เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย เสริมทักษะอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล

มข เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย เสริมทักษะอาชีพ นศ.ยุคดิจิทัล Read More »

บ้านเมือง : มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพ

สำนักข่าว : banmuang.co.th URL :  https://www.banmuang.co.th/

บ้านเมือง : มข.เปิดคลินิก AI ตัวช่วยนักวิจัย-เสริมทักษะอาชีพ Read More »

Scroll to Top