วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มข.

77 ข่าวเด็ด : AI เว้าอีสานก็มา! มข.พัฒนา AI “เว้าจา” แปลงข้อความเป็น “เสียงพูดอีสาน” ที่แรกของไทย นำร่องใช้บนรถขนส่งสาธารณะขอนแก่นซิตี้บัส สร้างอัตลักษณ์ชูความเป็นอีสาน – อนุรักษ์ภาษาพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยี

LINE TODAY : ไทยขาดแคลนบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หนัก ม.ขอนแก่น เปิดหลักสูตรใหม่รองรับ | ไทยโพสต์

มข. ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์

ไทยโพสต์ : VARIETY: วิทยาลัยคอมพ์’มข.’ เปิดหลักสูตรใหม่ AI ผนวก 4 สหสาขาวิชา

Scroll to Top