พิธีมอบชุดตรวจพยาธิ

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-RDT 100,000 ชุดให้สธ.

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-RDT 100,000 ชุดให้สธ.

วช. -มข. มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว (OV-RDT) 100,000 ชุด ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

ขอนแก่น(ชมคลิป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่7 คัดกรองตรวจหาผู้ป่วยแบบถึงบ้าน แสนชุด – อีสานเดลี่ออนไลน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่ 7

Scroll to Top