มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่ 7

วันที่เผยแพร่ :   28 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่ 7 …

สำนักข่าว : thainews.prd.go.th

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210828121858261

Scroll to Top