ขอนแก่น(ชมคลิป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่7 คัดกรองตรวจหาผู้ป่วยแบบถึงบ้าน แสนชุด – อีสานเดลี่ออนไลน์

วันที่เผยแพร่ :   28 ส.ค. 2564

ขอนแก่น(ชมคลิป)มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็วให้เขตสุขภาพที่7 คัดกรองตรวจหาผู้ป่วยแบบถึงบ้าน แสนชุด – อีสานเดลี่ออนไลน์

สำนักข่าว : esandailyonline.com

URL :  https://www.esandailyonline.com/91535

Scroll to Top