คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยยขอนแก่น ทดลองปลูกกัญชงแห่งแรกในอีสานเดินหน้าพัฒนากัญชงสู่วงการแพทย์

มข. ปลูก “กัญชง” ลงแปลง หวังวิจัย ประเมิน พัฒนาสายพันธุ์เพื่อการแพทย์-อุตสาหกรรม

Scroll to Top