อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรกรจะได้ประโยชน์ที่เพิ่มรายได้ที่มากขึ้น – Chula Radio Plus สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz

วันที่เผยแพร่ 01 พ.ค. 2565
หัวข้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรกรจะได้ประโยชน์ที่เพิ่มรายได้ที่มากขึ้น – Chula Radio Plus สถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz
สำนักข่าว curadio.chula.ac.th
URL https://curadio.chula.ac.th/Breaking-News-Detail.php?id=122474

 

Scroll to Top