คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ …

คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดฟาง” ณ ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในชุมชน Read More »

คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้าน หวังป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19

___________เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  คณะเกษตรศาสตร์  มห …

คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขับเคลื่อนโครงการ U2T ชูสมุนไพรพื้นบ้าน หวังป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพช่วงโควิด-19 Read More »

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.

สำนักข่าว : easy branches URL :  https://www.thainews.easybra …

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

     เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร Read More »

น้อมเกล้าฯถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

สำนักข่าว: แนวหน้า URL: https://www.naewna.com/local/546583 ว …

น้อมเกล้าฯถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ Read More »

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564 Read More »

ดอกคัตเตอร์สีขาวแลนด์มาร์คใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักข่าว : KTV ที่มา : https://www.youtube.com/watch?fbclid= …

ดอกคัตเตอร์สีขาวแลนด์มาร์คใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น Read More »

Scroll to Top