มข. ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศไทย ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ในการจัดอันดับ Scimago 2022

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิด เปิดเผยว่า SCImago Institutions Rankings (SIR) ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2022 (Scimago Institutions Rankings 2022) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com โดยผลการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในลำดับที่ 2 จาก 18 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ


สำหรับ SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยทั่วโลก 7,533 แห่งทั่วโลก ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus


ผลการจัดลำดับการจัดอันดับในระดับประเทศ ประเภทสาขาวิชา Business, Management and Accounting เป็นดังนี้
อันดับ1 (499) Chulalongkorn University
*อันดับ2 (513) Khon Kaen University
อันดับ3 (527) Mahidol University
อันดับ4 (593) Thammasat University
อันดับ5 (654) Kasetsart University
อันดับ6 (683) Asian Institute of Technology
อันดับ7 (717) National Institute of Development Administration
อันดับ8 (719) Suan Sunandha Rajabhat University
อันดับ 9 (722) Chiang Mai University
อันดับ9 (722) King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
อันดับ10 (750) Prince of Songkla University
อันดับ11 (769) Walailak University
อันดับ12 (830) King Mongkut’s University of Technology Thonburi
อันดับ13 (833) Naresuan University
อันดับ14 (834) King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
อันดับ15 (849) Suranaree University of Technology
อันดับ16 (856) Mahasarakham University
อันดับ17 (913) Ramkhamhaeng University

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA&area=1400
และ https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=8225

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ

KKU is placed the 2nd in Thailand by Scimago 2022 for business, management and accountancy

https://www.kku.ac.th/12951

Scroll to Top