ค้นพบปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก?

วันที่เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565

ค้นพบปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ที่จังหวัดตาก?

สำนักข่าว : onep.go.th

URL: https://www.onep.go.th/31-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2565-%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD/

Scroll to Top