ค้นพบ ‘ปอยาบเลื้อย’ ไม้เลื้อยสกุลปอยาบ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565

ค้นพบ ‘ปอยาบเลื้อย’ ไม้เลื้อยสกุลปอยาบ พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

สำนักข่าว : bangkokbiznews.com

URL: https://www.bangkokbiznews.com/news/985602

Scroll to Top