ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย”

วันที่เผยแพร่ : 31 ม.ค. 2565

ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย”

สำนักข่าว : newtv.co.th

URL: https://www.newtv.co.th/news/94794

Scroll to Top