อธิการบดี มข. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 โดยสาระสำคัญในการประชุมเป็นการรายงานการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งมีความคืบหน้าและมีความพร้อมในการดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 มีการดูแลความปลอดภัยตามมาตรการด้านสาธารณสุขและการอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิต โดยมีการตรวจคัดกรอง ATK หรือ RT-PCR ให้กับบัณฑิต คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานบริเวณภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก พร้อมมีการบันทึกผล และให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้นตลอดการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งบัณฑิตและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปกและตู้เก็บปริญญาบัตรมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ทั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และได้มีการพิจารณาความก้าวหน้าในการดำเนินการของทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการในทุกฝ่ายได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี ซึ่งคิดว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งปีนี้จะมีความแตกต่างจากปีที่แล้ว รวมไปถึงในทุกครั้งที่ผ่านมา คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้มีการเพิ่มมาตรการต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรอง ATK และ RT-PCR ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดที่นั่งภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ก็มีความแตกต่างจากปีที่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาบัณฑิตสามารถนั่งในห้องประชุมได้ทั้งหมด แต่ในครั้งนี้ต้องมีการแบ่งบัณฑิตจำนวนครึ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้น ต้องมานั่งรอระหว่างรับฟังพระบรมราโชวาทกับการถวายปฏิญาณภายนอกห้องประชุม ซึ่งได้มีการจัดเตรียมเต็นท์ติดแอร์สำหรับบัณฑิต โดยรวมมีการเตรียมการมากขึ้นแต่คิดว่าทุกอย่างได้มีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดี สำหรับข้อกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยปีนี้มีมาตรการ ในประการแรกสำหรับบัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรองไม่ว่าจะเป็น ATK หรือ RT-PCR ประการที่สอง ในปีนี้ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัย ประการที่สามมีระบบการติดตามผู้เข้าร่วมและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม รวมไปถึงร้านค้าร้านอาหารที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้า ต้องมีการการตรวจคัดกรองด้วย

ในส่วนการอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิต ได้มีบริการจุดรับส่งบัณฑิตด้วยรถ KST โดยมีจุดจอด 3 จุด ได้แก่ อาคารจตุรมุข อุทยานการเกษตร คณะนิติศาสตร์ และอาคารพลศึกษา รวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับญาติบัณฑิตในบริเวณพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ สามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ YouTube Khon Kaen University (https://www.youtube.com/KKUchannel) Facebook Khon Kaen University (fb.me/kkuthailand) Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น (https://www.facebook.com/KKURadioFM103) Radio Online (https://radio.kku.ac.th) และ คลื่นวิทยุ F.M.103 MHz มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

Scroll to Top