ประกาศ ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวงานประเพณี ลอยกระทง มข. (19 พ.ย. 64)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2322/2564)
เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวงานประเพณี ลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

โดยมีเส้นทางที่ปิดการจราจรชั่วคราว ดังนี้
1. ปิดเส้นทางการจราจรถนนสีฐาน (ถนนสาย 1) จากบริเวณประตู 5 สีฐานถึงสามแยกศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 19.00 น.
2. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ซอย 1 ถนนสีฐาน จากสามแยกหอศิลปวัฒนธรรมถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
3. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ซอย 1/2 ถนนสีฐาน จากสามแยกอาคารพุทธศิลป์ถึงสามแยกด้านหลังเวทีหอศิลปวัฒนธรรมและอัฒจันทร์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
4. กำหนดพื้นที่จอดรถของผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
4.1 ลานจอดบริเวณด้านหลังเวทีหอศิลปวัฒนธรรมและอัฒจันทร์
4.2 ลานจอดบริเวณสวนไทร (KKU Banyan Tree Park)
4.3 ลานจอดบริเวณประตู 5 สีฐาน
4.4 ลานจอดบริเวณ ซอย 5

โดยให้ยานพาหนะที่ร่วมงานดังกล่าวจอดรถบริเวณลานจอดรถที่กำหนด และที่จอดรถอาคารสถานที่ใกล้เคียง โดยมิให้เข้าจอดในลักษณะกีดขวางทางเดินรถ และรุกล้ำเข้าไปในชายป่าหรือสวนสาธารณะ

Scroll to Top