ประกาศ กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2224/2564)
เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวการจัดงานพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้

1. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 10.00 น. จากแยกประตู 2 มอดินแดง ถึงสามแยกด้านข้างโรงแรมบายาสิตา
2. เปิดประตู 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
3. กำหนดพื้นที่จอดรถผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
3.1 จุดจอดรถข้างถนนสาย 1 จำนวนที่จอดรถ 80 คัน
3.2 ลานจอดรถอเนกประสงค์ถึงมอดินแดงใต้ จำนวนที่จอดรถ 50 คัน
3.3 จุดจอดด้านทางถนนมิตรภาพฝั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนที่จอดรถ 20 คัน
3.4 ลานจอดบริเวณด้านหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนที่จอดรถ 30 คัน
3.5 ลานจอดด้านหน้าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จำนวนที่จอดรถ 50 คัน
3.6 ลานจอดด้านหน้าสถาบันขงจื่อ จำนวนที่จอดรถ 50 คัน

โดยให้ยานพาหนะที่ร่วมงานดังกล่าวจอดรถบริเวณลานจอดรถที่กำหนด และที่จอดรถอาคารสถานที่ใกล้เคียง โดยมิให้เข้าจอดในลักษณะกีดขวางทางเดินรถ และรุกล้ำเข้าไปในชายป่าหรือสวนสาธารณะ

Scroll to Top