“Spirit of Smart KKU” the miniseries” มินิซีรี่ส์ทางออนไลน์เรื่องแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

“Spirit of Smart KKU” the miniseries”

มินิซีรี่ส์ทางออนไลน์เรื่องแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องราวของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสามยุคสมัย

โดยมีตัวละครหลักทั้ง 8 ชีวิต ดำเนินเรื่องสะท้อนภาพความรัก ความสุข ภาพความทรงจำ วิถีชีวิต ตัวตนความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาในรูปแบบไหน จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบ Smart farm อย่างไร และจะสนุกหรือซึ้งกินใจมากแค่ไหน โปรดติดตามรับชม Spirit of Smart KKU วันที่ 24 กันยายนนี้

สามารถติดตามรับชมได้ 3 ช่องทาง คือ

1.Facebook : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.Facebook : กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.Facebook : Thaiband entertainment : ไทแบนด์

ภายใต้โครงการวิจัย “การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อละครออนไลน์ชุด Spirit of Smart KKU เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์เชิงบวกของโครงการฟาร์มอัจฉริยะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น” สนับสนุนโดย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา,หาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างสรรค์โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชญ อัคพราหมณ์

อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ภูกงลี

อาจารย์อาทิตย์ กระจ่างศรี

ร่วมด้วยทีมงานและนักแสดงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#KKUSmartFarm

#SpiritOfSmartKKU

Scroll to Top