ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

(วันที่ 19 ก ค.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาติ ให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2534  โดยบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ต่างยึดมั่นในหลักพระเมตตาและน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย มาจนถึงทุกวันนี้

โดยเทปบันทึกกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT   เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป

 

Scroll to Top