รายงานพิเศษ : กว่าจะเป็นโคบาลอาสาวัวป่วยลัมปีสกิน / ช่อง 7

รายงานพิเศษ : กว่าจะเป็นโคบาลอาสาวัวป่วยลัมปีสกิน / ช่อง 7

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเกือบ 200 คน ถูกแบ่งกลุ่มฝึกโคบาลอาสารักษาวัวป่วยลัมปีสกิน ในพื้นอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พวกเขาถูกฝึกตั้งแต่การเข้าถึงพื้นที่และเจ้าของวัวป่วย

โคบาลอาสาถูกฝึกให้ประสานข้อมูลกับชาวบ้าน เพื่อระบุพิกัดที่วัวป่วย จากนั้นก็ร่วมกับอาสาท้องถิ่นที่ชินเส้นทาง พาลัดเลาะเข้าพื้นที่

ยังไม่มีใครเคยรักษาวัวป่วยลัมปีสกินมาก่อน อาสาพี่เลี้ยง จึงเริ่มฝึกตั้งแต่การสอบถามอาการกับเจ้าของ, จับวัวให้ถูกต้อง, ขั้นตอนนี้ค่อนข้างอันตราย

เมื่อสามารถจับตัววัวป่วยได้แล้ว และมั่นใจว่าปลอดภัย พวกเขาก็จะฝึกให้ตรวจวัดไข้, น้ำหนัก และให้ยาตามอาการ วัวมากกว่า 20 ตัว ของชาวบ้าน กำลังป่วย กระทั่งโคบาลอาสาเข้ามาช่วยดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทำให้มันอาการดีขึ้น

ครบ 1 สัปดาห์แล้ว ที่โคบาลอาสา ฝึกให้รักษาและติดตามอาการวัว ต่อไปพวกเขาพร้อมจะนำความรู้ไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยตัวเอง ในพื้นที่ 135 ตำบล 11 จังหวัดของภาคอีสาน
https://news.ch7.com/detail/500065

Scroll to Top