ทีม “U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ” และ ทีม ” Vermi Team” คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมสุดยอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทีม ” U2T กุดเค้า Telemedicine สุขภาพอัจฉริยะ ” และ ทีม ” Vermi Team” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ทีมสุดยอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 🥇🥇

🏆🏆ในการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่​ 14-15 กรกฎาคม 2564

Scroll to Top