อธิการบดี มข.รับมอบเงินจากอธิบดีอัยการภาค 4 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ ( 12 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 14.30 น. ท่านอธิบดีอัยการภาค 4 นายชวลิต วงศานรเศรษฐ์ มอบหมายให้ พันตำรวจตรีสันติ มุริจันทร์ อัยการจังหวัดประจำ สำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการในตำแหน่งเลขานุการ พร้อมด้วยนางปาริชาติ ลิ้มเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แก่มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และศูนย์กลางบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ และ อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ  ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top